Privatlivspolitik hos Just Mathilde

Jeg forbereder mig på fremtiden ved at arbejde med disse retningslinjer for håndtering af persondata, og vil til enhver tid sørge for at være rustet til at opfylde kravene i lovgivningen på dette område. Min persondatapolitik fortæller dig, hvordan dine data behandles.

Det er helt afgørende for mig, at mine samarbejdspartnere og kunder har tillid til, at jeg udelukkende behandler persondata, når det er nødvendigt af saglige grunde, og at jeg passer godt på dem. Persondata er ikke virksomheders ejendom, men noget man låner i en begrænset periode og sletter, når den saglige grund til at opbevare dem ikke længere er til stede.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. 

Oplysninger, jeg indsamler

Just Mathilde indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger min hjemmeside
  • Tilmelder dig mit nyhedsbrev 
Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.justmathilde.dk er:

Just Mathilde, Kalekovej 56, 5600 Faaborg, cvr nr. 39256037

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mig.

Din e-mailadresse indhenter jeg for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Hvis du under registreringsprocessen eller på min hjemmeside har givet mig dit samtykke hertil, bruger jeg din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.

Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse. 

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Jeg har min hjemmeside hos Simply.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.coms datacentre.

Jeg anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. De valgte databehandlere behandler kun personoplysninger efter min instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Personlige oplysninger indsamles i samarbejde med:

  • Dinero (Bogføring og regnskab)
  • Google (AdWords, Analytics): Markedsføring og statistik
  • Facebook (Markedsføring)
  • Simplero (Nyhedsbrev og markedsføring)
Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata
  • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til min e-mailadresse:  mj@justmathilde.dk.